Pożar jest żywiołem, który w krótkim czasie potrafi zniszczyć cały dorobek życia, dlatego bardzo istotną funkcję pełnią zbiorniki przeciwpożarowe, które od wieków stanowiły zabezpieczenie przed rozprzestrzenieniem się ognia.

Zbiorniki przeciwpożarowe – co to takiego?

Zbiornik przeciwpożarowy określony jest w przepisach prawa jako pojemnik do gromadzenia wody niezbędnej do gaszenia ognia w przypadku pożaru. Nie musi mieć on określonego kształtu. Zbiorniki takie znajdują się w miejscach, w których dostęp do dużej ilości wody jest niemożliwy do zapewniania w krótkim czasie. Każdy inwestor ma obowiązek zapewnienia dojścia do źródła wody. Może to być hydrant o przepustowości minimum 10 dm3/s lub zbiornik wodny zasilany przewodem wodociągowym.

W jakich przypadkach niezbędne jest zapewnienie dostępu do zbiorników przeciwpożarowych?

Zbiorniki przeciwpożarowe zapewniają możliwość poboru wody przez strażaków w przypadku gaszenia pożaru. Są one najważniejszymi elementami ochrony przeciwpożarowej. Najczęściej muszą być wykonane w przypadku budowy budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej, obiektów gospodarczych czy jednostek osadniczych. Także obok budynków magazynowych, przemysłowych czy zbiorników cieczy palnej i gazów jest obowiązek umieszczenia zbiorników przeciwpożarowych. Oczywiście wielkość, wydajność czy zastosowane materiały do budowy zbiornika są określone w przepisach prawa. Nie ma w tej kwestii dowolności, a najważniejszym dokumentem regulującym budowę zbiorników jest Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Są także inne akty prawne, które regulują przepisy związane ze zbiornikami przeciwpożarowymi i warto się z nimi zapoznać.

Rodzaje zbiorników przeciwpożarowych

W obecnych czasach najczęściej buduje się zamknięte zbiorniki przeciwpożarowe, które chronią wodę przed słońcem, rozwojem glonów i zanieczyszczeniami. Każdy taki zbiornik powinien być wyposażony w czujniki poziomu napełnienia, podgrzewacz czy wodowskaz. Szczególnie ważną rolę odgrywa podgrzewacz, który chroni wodę w zimie przed zamarznięciem. Wyróżnia się trzy rodzaje zbiorników ze względu na ich położenie. Są to zbiorniki podziemne, naziemne i wewnętrzne. Do ich budowy wykorzystuje się różne materiały, ale najczęściej wykorzystywana jest stal nierdzewna oraz żelbet. Najważniejsze jest to, aby zbiornik był szczelny, odporny na rdzę oraz różnicę temperatur. Bardzo ważne jest również zabezpieczenie przed wodami gruntowymi.