Współczynnik tarcia jest to wielkość, która charakteryzuje siłę tarcia. Jest to stały współczynnik bezwymiarowy. Rodzajów tarcia może być kilka i to od nich zależą odpowiednie współczynniki tarcia.

Pomiar współczynnika tarcia pod względem antypoślizgowości podłogi powinno się wykonywać co jakiś czas, w miarę zużycia płytek ceramicznych oraz intensywności eksploatacji.

W jaki sposób można obliczyć odporność posadzki na poślizg?

Są dwie metody, na podstawie których dokonuje się pomiaru dotyczącego antypoślizgowości podłogi. Pierwsza z nich to metoda weryfikacji odporności posadzki na poślizg, czyli badanie oporu poślizgu. Badanie to wykonuje się przy użyciu wahadła angielskiego. Badanie to jest określane w skrócie jako PTV, a wartości oporu poślizgu są podstawą klasyfikacji posadzki w ujęciu ryzyka poślizgu.

Druga metoda jest pomiar współczynnika tarcia, dynamicznego, według norm DIN 51131. Badanie to wykonuje się przy pomocy urządzenia FSC 2011 albo GMG 200.

Jak prawidłowo wykonać pomiar?

Wszystkie pomiary wykonywane są zgodnie ze wskazówkami, które zawarte są w normie oraz za pomocą dedykowanych ślizgaczy, na suchym i mokrym. Po każdym badaniu przedstawiony jest raport na temat tego, jak odporna jest podłoga na poślizg. Dzięki rzetelnie i precyzyjnie przeprowadzonemu badaniu można ocenić zgodność parametrów badanego podłoża z zalecanymi wytycznymi.

Na co zwrócić uwagę przed pomiarem odporności na poślizg?

Należy pamiętać, że antypoślizgowość danej posadzki zależy od rodzaju płytek, rodzaju zelówki, rodzaju lubrykantu, którym może być woda, błoto, soki i ketchup, sosy oraz zupy. Trzeba także wziąć pod uwagę nasz ciężar, który stanowi siłę nacisku. Bardzo ważne jest także miejsce, w którym znajduje się dana posadzka, sposób jej wykorzystywania, a także kto i w jakim wieku z niej korzysta. Inna będzie także antypoślizgowość posadzki suchej i mokrej. Pamiętać należy również o tym, że płytki różnić się będą także w swojej klasie antypoślizgowości.

Komu zlecić pomiar współczynnika tarcia?

Pomiar taki należy zlecić firmie doświadczonej, która zatrudnia najlepszych fachowców. Trzeba także upewnić się, że pracownicy posiadają najwyższej jakości urządzenia pomiarowe. Tylko wtedy zostanie on wykonany rzetelnie, zachowując obowiązujące normy. Ważne jest także, aby zalecanymi badaniami zajął się pracownik z dużym doświadczeniem i znajomością tematu, a nie ktoś przypadkowy, lub uczeń.

Pomiar odporności podłogi na poślizg zlecany jest przez inspektorów nadzoru budowlanego, administratorów, zarządców itd.